Różnice między koncentratorami a butlami tlenowymi

Tlen jest niezbędny do życia oraz normalnego funkcjonowania normalnego wielu żywych organizmów, które od naprawdę bardzo wielu lat, po dzień dzisiejszy zamieszkują naszą planetę. Oczywiście czystego tlenu w powietrzu znajduje się tylko niewielka część, jednak bez niego niemożliwe byłoby funkcjonowanie. Tlen jest więc bardzo ważny, a życie często zmusza nas do gromadzenia go w w urządzeniach, które następnie są w stanie ratować życie lub utrzymywać je w przypadku bardzo chorych pacjentów. Tlen odgrywa również bardzo ważną rolę w przemyśle, gdzie wykorzystuje się go do podtrzymywania wielu procesów przemysłowych. Tlen zazwyczaj w tego pokroju celach, szczególnie w przypadku medycyny, gromadzony jest w butlach tlenowych oraz koncentratorach tlenu. Jednak butle tlenowe, ze względu na całkiem pokaźną ilość poważnych wad, nie są już tak często wykorzystywane jak miało to miejsce kiedyś. Postęp technologiczny w przypadku wielu dziedzin, pozwolił na stworzenie urządzeń, które doskonale zastępują butle.

Butla (pixabay.com)

Butla (pixabay.com)

Butle tlenowe, czyli problem i awaria na każdym kroku

Jako że tlen w postaci zamkniętej w butli tlenowej bardzo często wykorzystywany był w szpitalach oraz różnego rodzaju placówkach medycznych, musiał być przechowywany w sposób bezpieczny. Jak się szybko okazało, butle tlenowe były urządzeniami bardzo awaryjnymi i zdarzało się, że doprowadzały do bardzo poważnych problemów. Najczęstszym problemem były zawsze wycieki tlenu, które sprawiały, że zwiększało się prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. W przypadku szpitali, pożar w skutkach mógłby okazać się dość fatalny, szczególnie, że znajdujący się w nich pacjenci, bardzo często nie potrafili lub nie byli w stanie poruszać się samodzielnie ze względu na poważne choroby. Ewakuacja mogłaby się okazać wręcz niemożliwa. Również sama obsługa butli tlenowych nie należała do najprostszych zadań. Wszystko to szybko zweryfikowało poglądy na temat butli tlenowych. Były one niebezpiecznymi urządzeniami, które powinny zostać zastąpione znacznie bezpieczniejszymi.

Koncentratory tlenu bardzo często wykorzystuje się w szpitalach (pixabay.com)

Koncentratory tlenu bardzo często wykorzystuje się w szpitalach (pixabay.com)

Koncentratory tlenu jako godni następcy

Koncentratory tlenu nie są urządzeniami awaryjnymi tak jak ma to miejsce w przypadku butli. Sprawia to, że na dużą skalę się je stosuje. Koncentratory tlen24 są również bardzo łatwe w obsłudze. By obsługiwać je bez problemów, nie trzeba przechodzić jakiegokolwiek przeszkolenia. Dzięki temu nawet pacjenci, którzy zostali odesłani do domu z względu na lepsze samopoczucie, mogą samodzielnie z nich korzystać. Jedyne o czym warto pamiętać, to konieczność serwisowania takich urządzeń, by były one w stanie zawsze działać jak najbardziej sprawnie. W przypadku urządzeń medycznych kwestia ta jest najważniejsza i zasługuje na największą uwagę. Na szczęście producenci udzielają bardzo długich gwarancji przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnych i atrakcyjnych cen takich urządzeń, dzięki czemu nie jest problemem utrzymanie takich urządzeń w dobrym stanie, który pozwoliłby na bezpieczne korzystanie z nich każdego dnia.