Co to jest neurodydaktyka?

Słyszeliśmy już z pewnością o formach wspomagających rozwój, jak muzykoterapia, hipoterapia i innych. Jednak być może pojęcie neurodydaktyka zabrzmi tu nieco całkowicie obco. I choć jej człon kojarzy się niezwykle medycznie, to działania, które w sobie kryje nie należą do wyżej wspomnianych terminów w zakresie terapii rozwojowych dzieci z zaburzeniami, ale określają formę specyficznej edukacji, która ukierunkowana jest bardziej na prace manualne-artystyczne, praktyczne, a nie jedynie uczenie się dla przysłowiowego „uczenia się”. Chodzi tu pedagogikę z indywidualnym podejściem do zdolności dziecka w celu jego rozwoju integralnego, oraz rozwijania zdolności interkomunikacyjnych, a także kreatywnych i logicznych

Dzieci (pixabay.com)

Autorski program Krakowskiego Przedszkola „Harmonia”

W ramach oferty dla dzieci Przedszkole „Harmonia” realizuje zajęcia dla dzieci, wykorzystując ich funkcje poznawcze adekwatne dla wieku. W tym okresie najpełniej dzieci uczą się i rozwijają przez kontakt bezpośredni z przedmiotem oraz przestrzenią twórczą, jak np. muzyka, która jest zapisem matematycznym dzięków. Wczesne wspomaganie rozwoju Kraków, skoncentrowane na naturalnych procesach rozwojowych poprzez praktyczne zadania sensoryczne np. przez uczenie języka angielskiego za pomocą piosenek, pozwala na lepsze zapamiętywanie i pozytywne doświadczenia w procesie nauczania, dzięki temu dzieci chcą poznawać nowe zadania, uczą się samodzielności np. wykonując ciekawe ćwiczenia manualne, czy eksperymentując. Jeśli coś nas ciekawi; możemy to dotknąć, usłyszeć zobaczyć, to zdecydowanie lepiej poznajemy niż wyłącznie na drodze abstrakcyjnego myślenia. Na stronie przedszkola możemy zapoznać się z różnymi jego możliwościami.

Dzieci z zaburzaniami rozwojowymi i autyzmem

W wypadku dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwoju, lub cierpiących na autyzm, grupa prowadzanych zajęcia specjalistów jest w stanie zintegrować program nauczania wraz z potrzebą terapią dla potrzeb rozwojowych dziecka. Dlatego, jeśli nasze dziecko przejawia jakieś niepokojące zachowania w czasie rozwoju przedszkolnego warto skonsultować to z lekarzem ogólnym lub psychologiem. Niestety nasza cywilizacja jest coraz bogatsza w różne zaburzenia neurologiczne dzieci jak np. nadpobudliwości, czy popularny zespól Aspergera, który niektórzy niesłusznie nazywają autyzmem, bo nim nie jest . Jedynie pewnym spektrum zachowań jak np. problemy komunikacyjne, ale dotyczą one wyłącznie nadwrażliwości emocjonalnej, a nie upośledzenia np. mowy, gestów, porozumiewania się, jakie występują w autyzmie. Zarówno w zaburzeniach rozwoju sensorycznego, czy emocjonalnego ważną role dla zminimalizowania różnic rozwojowych i funkcjonowania społecznego w dorosłym życiu, odgrywa indywidualne podejście do dziecka z kompetentną wiedzą w zakresie jego potrzeb i sposobu wdrożenia skutecznych metod dla jego rozwoju z pozytywnym skutkiem.