Bezpieczeństwo zbiorników ciśnieniowych

W zakładach przemysłowych wykorzystuje się instalacje, które są pod wysokim ciśnieniem. Podobnie jest też w przypadku zbiorników, gdzie magazynowane są różnego rodzaju gazy lub też ciecze. Mogą być one potencjalnie niebezpieczne i z tego właśnie powodu są one objęte dozorem UDT. Co pewien czas dokonywane są kontrole stanu jakości zbiorników i w przypadku jeżeli nie spełniają one założeń bezpieczeństwa to właściciel takiej firmy będzie musiał zapłacić mandat za niedopilnowanie stany maszyn i urządzeń. Dlatego w zakładach powinna być przeprowadzana próba ciśnieniowa, która pozwala na ocenę tego czy zbiornik jest bezpieczny i czy można go w dalszym ciągu wykorzystywać. Na czym polega takie badanie? Na podwyższeniu ciśnienia w takim zbiorniku do wartości nominalnej oraz utrzymywanie go w tym stanie przez odpowiednio długi czas. Jeżeli podczas takiej próby nie dojdzie do uszkodzenia to znaczy, że podczas zwykłej eksploatacji przy mniejszym ciśnieniu również nie będzie problemu.

Próba ciśnieniowa

Oprócz tego wykonuje się jeszcze pomiary grubości płaszcza zbiornika. Jest to dla nas ważne, ponieważ na tej podstawie jesteśmy w stanie określić czy nie doszło do jego wewnętrznej korozji. Może zdarzyć się tak, że w niektórych miejscach dojdzie do zmniejszenia ich grubości, co będzie dość poważnym problemem. Jeżeli dany zbiornik nie będzie spełniał założeń konstrukcyjnych to konieczne będzie jego zutylizowanie. Zbiorniki stalowe mają wytrzymać odpowiednie ciśnienie, do jakiego zostały one zaprojektowane. Jeżeli z jakiegoś powodu nie są to nie można dopuścić ich do użytkowania. Jest to zbyt niebezpieczne dla pracowników.

Wysokie ciśnienie może być problemem (sxc.hu)

Wysokie ciśnienie może być problemem (sxc.hu)

Wypadki

W przypadku, gdyby doszło do rozerwania takiego zbiornika to mogłoby dość do bardzo poważnych problemów. Przede wszystkim sama ciecz lub gaz przedostałby się do atmosfery. Jeżeli jest to substancja szkodliwa to może mieć ona wpływ na życie osób znajdujących się w takim pomieszczeniu. Dodatkowo tak wielka siła spowoduje, że w powietrze zostaną wystrzelone odłamki, które mogą spowodować poważne rany i obrażenia. Z tego powodu zabezpieczenie takich zbiorników jest niezmiernie ważne i musimy o tym pamiętać za każdym, gdy taki dopuszczamy do użycia.