Transport niebezpiecznych materiałów

Transport materiałów niebezpiecznych jest tak samo ważny jak wszystkich innych ładunków. Jedynie w ten sposób jesteśmy w stanie je wykorzystywać do codziennej pracy. Wiele z nich używanych jest na codzie na przykład przez zakłady przemysłowe. Z tego powodu konieczne stało się ujednolicenie prawa na terenie UE w sprawie transportu takich właśnie ładunków. Gdyby tak się nie stało to ilość niebezpiecznych zdarzeń drogowych z ich udziałem byłaby o wiele większa niż ma to miejsce do tej pory. Taki problem został przynajmniej częściowo rozwiązany za pomocą umowy ADR, która odnosi się właśnie do przewożenia ładunków niebezpiecznych w obrębie państw przynależących do naszego kontynentu (w większości są to państwa należące do Unii Europejskiej). Jedną z takich ważnych rzeczy, o której warto jest wiedzieć to fakt, że taka umowa składa się z dwóch załączników.

Niebezpieczne substancje

W pierwszym z nich znajdują się informacje dotyczące niebezpiecznych substancji, które są transportowane przez cysterny. Jest to dość szczegółowy wykaz, który dzieli je na kilka grup. Wśród nich można więc znaleźć takie materiały, które są wybuchowe, łatwo palne, toksyczne, żrące i tak dalej. Do każdego rodzaju zagrożenia przypisany jest ściśle określony piktogram, czyli znak graficzny. Musi być on umieszczony z tyłu pojazdu na pomarańczowej tablicy. W ten sposób inni uczestnicy ruchu drogowego wiedzą, że taki pojazd odpowiedzialny jest za przewożenie ładunków niebezpiecznych i należy zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy znajdzie się w polu ich widzenia. W innym razie wypadek z udziałem takiego samochodu jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny i może mieć skutki znaczenie bardziej rozległe.

Niebezpieczny ładunek (sxc.hu)

Niebezpieczny ładunek (sxc.hu)

ADR

W załączniku B znajdują się wymagania, które stawiane są pojazdom. Są tam określone ściśle techniczne aspekty takich pojazdów. Utrzymanie takiego pojazdu w odpowiednim stanie jest ważne, ponieważ w ten sposób można unikać awarii, które również mogą być niebezpieczne dla innych osób znajdujących się na drodze. Ponadto są tam wymagania, które stawiane są też osobom, które zajmują się transportem materiałów niebezpiecznych. Ważną sprawą jest też kurs ADR Lublin, który można odbyć, aby stać się konsultantem w sprawie bezpieczeństwa przy przewozie takich substancji i np. dopuszczać takie samochody do ruchu na terenie kraju.