Stypendia dla najlepszych studentów

Osoby studiujące są zdolne do tego, aby obniżyć swoje koszty edukacji. Przede wszystkim jeżeli studiujemy w trybie niestacjonarnym to możemy ubiegać się o zwolnienie z części czesnego. Jest to całkiem spora gratyfikacja, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie uniknąć wielu kosztów. Jest to jednak zarezerwowane tylko dla osób, które wykazały się jakimiś szczególnymi osiągnięciami lub zdobyły bardzo wysoką średnią w czasie całego semestru. Jeżeli będziemy chcieli dosięgnąć coś takiego to będzie to możliwe dopiero wtedy jeżeli będziemy się uczyli i zaliczali wszystko w odpowiednim terminie. Jedynie w ten sposób uda się nam spełnić wszystkie warunki kwalifikacyjne na takie zwolnienie z części opłat za studia. Kolejną rzeczą, która w naszym przypadku będzie miała znaczenie.

Pieniądze przydają się każdemu studentowi (sxc.hu)

Pieniądze przydają się każdemu studentowi (sxc.hu)

Osiągnięcia naukowe

Osoby, które mają wybitne osiągnięcia np. artystyczne lub naukowe mogą ubiegać się o stypendium rektorskie. Jest ono zarezerwowane jedynie dla najlepszych studentów na roku. Często zdarza się tak, że osiąga je jedynie 10% wszystkich osób, które studiują na danej uczelni. W przypadku, gdy chodzi do niej wiele osób to liczba nagrodzonych nie jest wcale taka mała jak mogłoby się wydawać. Dlatego warto jest zaliczać wszystkie kolokwia oraz egzaminy w terminie, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie dostać pieniądze, które dla studenta są rzeczą niezmiernie ważną.